مراسم تحلیف وزرای کابینه جدید دولت یونان برگزار شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مراسم تحلیف وزرای کابینه جدید دولت یونان برگزار شد

<p>دولت جدید یونان روز سه شنبه در کاخ ریاست جمهوری آتن سوگند یاد کرد. مراسم تحلیف آلکسی سیپراس، نخست وزیر این کشور، روز گذشته به شیوه مدنی و بدون ادای سوگند مذهبی انجام شد و امروز نیز این مراسم به دو شیوه مدنی و مذهبی برگزار شد.</p> <p>تنها چند تن از اعضای دولت جدید از جمله پانوس کامِنوس، رهبر حزب «یونانی های مستقل» به انجیل قسم خوردند.</p> <p>یکی از وزرای کلیدی این دولت، یانیس واروفاکیس، از منتقدان شدید طرح نجات اتحادیه اروپا، به عنوان وزیر دارایی و اقتصاد معرفی شد. او مسئول مذاکرات مجدد بدهی های یونان با طلبکاران خواهد بود.</p> <p>پانوس کامِنوس، رهبر حزب «یونانی های مستقل» مسئولیت وزارت دفاع را بر عهده گرفت.</p> <p>تعداد وزرا در دولت جدید یونان به ده تن تقلیل یافت. وزارت اقتصاد، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و وزارت بهداشت به وزارتخانه های بسیار مهم با مسئولیت های بیشتری تبدیل می شوند.</p> <p>در پی معرفی کابینه جدید، بورس یونان، بیش از شش درصد سقوط کرد.</p>