سودان جنوبی؛ بازگشت اولین گروه از کودکان سرباز به مدرسه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سودان جنوبی؛ بازگشت اولین گروه از کودکان سرباز به مدرسه

<p>تصویر کودکانی در یونیفرم های نظامی با اسلحه ای در دست روایتگر حضور کودکان سرباز در ارتش دموکراتیک سودان جنوبی است.</p> <p>با این حال تلاش برای بازگرداندن این کودکان به مدرسه تحت برنامه حمایتی صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف)، به توافقی میان دولت و شورشیان انجامیده که طی آن اولین گروه از کودکان که شامل ۲۸۰ نفر از میان بیش از سه هزار کودک سرباز است، روز چهارشنبه به مدرسه بازگشتند.</p> <p>جاناتان ویتچ نماینده یونیسف خطاب به کودکان می گوید: «شما باید به مدرسه بروید، در مدرسه بمانید و در آنجا درس بخوانید.»</p> <p>کودکان سرباز که بین ۱۱ تا ۱۷ سال سن دارند در خشونت های قومی و جنگ داخلی سال های اخیر در سودان جنوبی بعنوان سرباز به کار گرفته شدند. برخی از این کودکان بمدت ۴ سال جنگیده اند و بسیاری از آنها هرگز به مدرسه نرفته اند. مابقی این گروه سه هزار نفره از کودکان در هفته های آینده آزاد خواهند شد.</p>