محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رئیس جمهوری اوکراین: زندانیان آزاد خواهند شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رئیس جمهوری اوکراین: زندانیان آزاد خواهند شد

<p>پترو پروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، پس از ساعت ها مذاکره با همتاهای روس و فرانسوی و آلمانیش سرانجام در جمع خبرنگاران حاضر شد و در سخنانی کوتاه با اشاره به رئوس اصلی توافق اخیر مینسک گفت:«مهم ترین بخش توافق بدست آمده این است که از نیمه شب یکشنبه پانزدهم فوریه آتش بسی همه جانبه، بدون پیش شرط ،اعلام خواهد شد.»</p> <p>او همچنین افزود: «در طول نوزده روز تمامی زندانیان آزاد خواهند شد. چرا نوزده روز؟ چون چهارده روز برای تخلیه و عقب نشینی کامل تسلیحات سنگین در نظر گرفته شده است و پنج روز بعدی نیز برای پایان آخرین مراحل عقب نشینی و در نهایت آزادی همه گروگان ها.»</p> <p>رئیس جمهوری اوکراین به این ترتیب توپ را در میدان جدایی طلبان انداخت. اکنون باید دید آیا آنها همانطور که ابراز امیدواری کرده بودند، قادر خواهند بود شرایط آتش بس و برون رفت از بحران را فراهم کنند.</p>