محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

عمرالبشیر: سیاستهای آمریکا عامل تنشهای بین المللی است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
عمرالبشیر: سیاستهای آمریکا عامل تنشهای بین المللی است

<p>طی مصاحبه ای اختصاصی با محمد شیخ ابراهیم خبرنگار یورونیوز، عمر البشیر، رئيس جمهوری سودان سازمانهای اطلاعات مخفی اسرائیل و آمریکا را به حمایت از گروه های افراطی اسلامی مانند داعش متهم کرده است.</p> <p>او از خود علیه اتهام هایی همچون نسل کشی و جنایات جنگی که توسط دیوان کیفری بین المللی مطرح شده دفاع کرده و دیدگاههایش را درباره تجزیه سودان جنوبی در سال ۲۰۱۱ میلادی با یورونیوز در میان گذاشته است. <br /> </p> <div style="width:280px; float:right; margin:20px;"> <div style="border-top: #333 3px double; border-bottom: #333 3px double; font-size:12px; padding-top:16px;"> <h3>عمر البشیر کیست؟</h3> <ul> <li>متولد سال ۱۹۴۴ میلادی؛ زمانیکه سودان هنوز تحت کنترل بریتانیا و مصر بود.</li> <li> آغاز حرفه نظامی و عضویت در ارتش مصر برای شرکت در جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۷۳میلادی. او همچنین در مبارزات با گروه های مسلح جنوب سودان در روزهای اولیه جنگ داخلی شرکت داشت.</li> <li>او در سال ۱۹۸۹ کنترل سودان را به دست گرفت و سپس با یک کودتای نظامی خود را انتخاب رئيس جمهور این کشور خواند.</li> <li> او اولین رئیس دولتی است که دیوان کیفری بین المللی به اتهام قتل عام و تجاوز در دارفور علیه او اعلام جرم کرده است.</li> </ul> </div> </div> <h3>درباره داعش</h3> <ul> <li>او می گوید سازمانهای سیا و موساد تنها سازمانهای هستند که از ظهور گروههایی مانند داعش سود می برند.</li> <li>او مدعی است که اقدامات اسرائیل علیه فلسطینی ها باعث شده است که جذب نیرو برای داعش آسان شود.</li> <li>او تاکید دارد که سودان توانسته در مقابله با افراط گرایی اسلامی در خاکش به موفقیت برسد و این کار را با آموزش دوباره جوانان جهادی انجام داده است.</li> </ul> <br /> <br /> <h3>نسل کشی و جنایات جنگی :</h3> <ul> <li>او پاکسازی قومی در دارفور را رد می کند.</li> <li>معتقد است این اتهامات، به دلایل سیاسی به او وارد شده تا امکان تغییر رژیم را فراهم کند.</li> <li>او مدعی است این اتهام ها بخشی از تلاش ها برای اجرای سیاستهای ضد سودان است.</li> </ul> <h3>جدایی سودان جنوبی:</h3> <ul> <li>او می گوید از استقلال سودان جنوبی با وجود پیامدهای اقتصادی آن برای کشور سودان، متاسف نیست.</li> </ul> <p><strong>مصاحبه عمر البشیر با خبرنگار یورونیوز را می توانید در بالای صفحه تماشا کنید.</strong></p> <div style="width:600px;margin-bottom:8px;"> <div style="background-color:#CCCCCC; font-size:12px; padding:8px;border-radius:8px; border: 1px solid;"><h3><strong>سودان</strong></h3><ul style="list-style-type:square"> <li>بین سالهای 1899 تا 1956 سودان ابتدا توسط بریتانیا و سپس تحت نظر دولت مصر که تحت الحمایه بریتانیا است، اداره می شد. </li> <li>انقلاب در مصر و استقلال این کشور از بریتانیا به سودان هم فرصت می دهد تا چهار سال بعد در سال 1956 به کشوری مستقل بدل شود. </li> <li>دارفور، در زمان استعمار بریتانیا، موقعیت یک سلطانی خودمختار را بدست آورد. هرچند در سال 1916 بریتانیا دارفور را به امپراطوری عثمانی واگذار می کند. </li> <li> سودان جنوبی، در نهم ژوییه 2011، شش ماه پس از همه پرسی که 98.83 درصد از مردم به آن رای مثبت دادند، به کشوری مستقل تبدیل شد. </li> <img src="https://static.euronews.com/media/download/maps/map-sudan-pe.png"> </ul> </div> </div>