محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سومین خروج فضانوردان از ایستگاه بین المللی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سومین خروج فضانوردان از ایستگاه بین المللی

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>دو فضانورد آمریکایی مستقر در ایستگاه فضایی بین المللی روز یکشنبه برای نصب تجهیزات جدید از ایستگاه خارج شدند. </p> <p>این تجهیزات برای تسهیل اتصال و پهلوگیری ماهواره تجاری آمریکا نصب می شوند. </p> <p>این برای بار سوم در یک هفته اخیر است که فضانوردان از ایستگاه خارج می شوند.</p>