ساخت شش برج دیده بانی در مرز لهستان با روسیه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ساخت شش برج دیده بانی در مرز لهستان با روسیه

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>لهستان به منظور نظارت بیشتر بر مرزهای خود با روسیه اقدام به ساخت شش برج دیده بانی در اطراف استان کالینینگراد روسیه خواهد کرد. به گزارش رسانه های لهستانی، این برج ها به ارتفاع ۵۰ متر ساخته خواهند شد و مرز ۲۰۰ کیلومتری این کشور با روسیه را پوشش خواهند داد. </p> <p>از زمان آغاز جنگ داخلی در اوکراین، تنش بین کشورهای حوزه بالتیک و روسیه تشدید یافته است.</p>