محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رشید المرابیتی و الیزابت بارنز پیشگامان مرحله سوم ماراتن شن

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رشید المرابیتی و الیزابت بارنز پیشگامان مرحله سوم ماراتن شن

<p>یک هزار و دویست و نود و سه دونده از پنجاه کشور جهان روز سه شنبه مسافت سی و شش کیلومتری مرحله سوم از ماراتن شن را که در صحرای مغرب برگزار می شود، پیمودند.</p> <p>شرکت کنندگان در مرحله سوم ماراتن شن در طول مسیر مسابقات شاهد چشم انداز سحرآمیز طبیعتی بکر و زیبا بودند که همچون تابلویی نقاشی مملوء از رنگ های متنوع بود.</p> <p>رشید المرابیتی دونده مراکشی و الیزابت بارنز سوئدی که دو مرحله پیشین این رقابت ها در قسمت مردان و زنان را فتح کرده بودند در این مرحله نیز به مقام نخست رسیدند.</p> <p>این مسابقات هر سال با حضور حداکثر هزار و چهارصد دونده از پنجاه کشور جهان در یک مسافت ۲۵۰ کیلومتری برگزاری میشود که در نهایت پنج نفر بر روی سکو قرار می گیرد.</p>