شش زخمی در اثر انفجار در یک کارخانه شیمیایی در چین
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

شش زخمی در اثر انفجار در یک کارخانه شیمیایی در چین

شش تن در این انفجار زخمی شدند و دهها مامور آتش نشانی در خاموش کردن آتش نقش داشتند. در این کارخانه ماده سمی پاراکسیلن تولید می شود.

شش تن در این انفجار زخمی شدند و دهها مامور آتش نشانی در خاموش کردن آتش نقش داشتند. در این کارخانه ماده سمی پاراکسیلن تولید می شود.

تازه‌ترین ویدیو