محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

روز بین المللی رومن ها در کرواسی جشن گرفته شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
روز بین المللی رومن ها در کرواسی جشن گرفته شد

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>همزمان با دیگر کشورها، روز بین المللی رومن ها در پارلمان کرواسی جشن گرفته شد.</p> <p>رومن ها بیش از هفتصد سال است که در کرواسی زندگی می کنند و شمار جمعیت آنها امروزه به ۱۷ هزار نفر می رسد.</p> <p>در این مراسم به مشکلات پیش روی رومن ها از جمله تبعیض، فقر و بیکاری نیز پرداخته شد.</p> <p>جمعیت کل رومن ها در دنیا ۱۲ میلیون نفر برآورد شده است.</p>