محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

استرالیا: بدون واکسیناسیون خبری از مزایای رفاهی کودکان نخواهد بود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
استرالیا: بدون واکسیناسیون خبری از مزایای رفاهی کودکان نخواهد بود

<p>دولت استرالیا مزایای رفاهی کودکانی را که والدینشان از واکسیناسیون آنها سر باز زنند، قطع می کند. سیاست بهداشتی و درمانی استرالیا تا به امروز خانواده هایی که کودکانشان را واکسینه نمی کردند از این مزایا محروم نمی کرد.</p> <p>با اعمال سیاست جدید، والدینی که کودکانشان را واکسینه نکنند از دریافت مزایایی معادل ۱۱ هزار دلار استرالیا در سال برای هر کودک، محروم خواهند شد.</p> <p>تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا سیاست جدید را برای سلامتی کودکان و خانواده ها بسیار مهم خواند. چکیده پیام او این بود:«بدون واکسیناسیون خبری از مزایای رفاهی نخواهد بود.»</p> <p>با اجرای قانون جدید تنها شمار اندکی از خانواده های استرالیایی همچنان و بدلالیل پزشکی و مذهبی مجاز خواهند بود تا فرزندانشان را واکسینه نکنند.</p> <p>دولت استرالیا برآورد کرده است حدود ۳۹ هزار کوک زیر هفت سال در این کشور بدلیل مخالفت های والدین واکسینه نشده اند.</p> <p>در سال های اخیر گروهی در غرب بر این باور شده اند که برخی از واکسن های بیماری های مرگبار خود خطرناک هستند.</p>