پایان انتخابات سودان؛ مشارکت ضعیف در خارطوم

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پایان انتخابات سودان؛ مشارکت ضعیف در خارطوم

<p>انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سه روزه سودان با تمدید یک روزه آن روز پنجشنبه به پایان رسید.</p> <p>مخالفان دولت سودان در اعتراض به نامزدی دوباره عمر البشیر، رئیس جمهوری فعلی سودان انتخابات را تحریم کرده بودند.</p> <p>میزان مشارکت در این دوره از انتخابات بویژه در خارطوم، پایتخت و برغم حضور بهتر زنان پایین بوده است.</p> <p>با وجود این، ابراهیم غندور، معاون رهبر حزب کنگره ملی و مشاور ارشد ریاست جمهوری از میزان مشارکت مردم ابراز رضایت کرد و آنهایی را که از میزان کم مشارکت صحبت می کنند به ناآگاهی و سوء نیت متهم کرد. </p> <p>انتظار می رود دروۀ ۲۵ ساله زمامداری عمر البشیر در سودان با این انتخابات ادامه خواهد یافت.</p> <p>عمر البشیر ۷۱ ساله از سال ۱۹۸۹ میلادی با کودتای نظامی قدرت را در سودان در دست گرفته است.</p>