محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

چشم و گوش پهپادهای شکاری آمریکا پایگاه رامشتاین آلمان است

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
چشم و گوش پهپادهای شکاری آمریکا پایگاه رامشتاین آلمان است

<p>پایگاه نظامی «رامشتاین» آلمان کانون عملیات و رلۀ هدایت پهپادهای شکاری آمریکاست. این ادعای وب سایت «اینترسپت» و مجله «اشپیگل» بر یک سند فوق سری استوار است که اینترسپت و اشپیگل می گویند به آن دست یافته اند. </p> <p>تقریبا تمام حملات پهپادهای شکاری آمریکا از طریق پایگاه رامشتاین عملی می شود و بدون رله سیگنال ماهواره ها در این مرکز، عملیات پهپادهای شکاری آمریکا ممکن نیست.</p> <p>پایگاه هوایی رامشتاین با ۱۶ هزار پرسنل، بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خارج از این کشور و همچنین چشم و گوش و مغز پهپادهای شکاری برای سازمان سیا و ارتش آمریکاست.</p> <p>فرمان شلیک به پهپادهایی که بر فراز سومالی، یمن، افغانستان، پاکستان و یا دیگر کشورها به پرواز در می آیند بدون سیگنالهای دریافتی و ارسالی در پایگاه رامشتاین ممکن نیست.</p> <p>گروه های حامی حقوق بشر و نیز سیاستمداران مخالف دولت آلمان از مدتها پیش به نقش مستقیمی که پایگاه رامشتاین در هدایت پهپادهای آمریکایی داشت مظنون شده بودند و از دولت می خواستند تا اجازه رله و هدایت پهپادها از خاک آلمان به آمریکا داده نشود.</p> <p>اروپا منتقد حملات پهپادهای شکاری آمریکاست. مقامات آلمانی و آمریکایی تاکنون از پاسخ مستقیم به سوالاتی در خصوص نقش پایگاه رامشتاین در رله و هدایت پهپادهای شکاری طفره رفته اند.</p>