محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

جنگ اسپورت آکورد و کمیته بین المللی المپیک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جنگ اسپورت آکورد و کمیته بین المللی المپیک

<p>نشست روز دوشنبه مجمع عمومی «اسپورت آکورد» (سازمان بین المللیِ دربرگیرنده تمام فدراسیون های ورزشی جهان) در سوچی روسیه با حواشی متعددی همراه شد.</p> <p>اکثر رسانه های ورزشی دنیا از این نشست با عنوان «جنگ علنی» بین ماریوس ویزر، رییس اسپورت آکورد و توماس باخ، رییس کمیته بین المللی المپیک یاد کردند.</p> <p>ماریوس ویزر که همزمان ریاست فدراسیون بین المللی جودو را نیز برعهده دارد، با انتقادی بیسابقه از سیاست های کمیته بین المللی المپیک و متهم کردن این نهاد به نادیده گرفتن استقلال اعضای جامعه ورزش، گفت: «همواره بر این بودم تا همکاری سازنده ای را با کمیته بین المللی المپیک و شخص باخ برقرار کنم. همکاری ای بر مبنای احترام به بازی های المپیک، اعضایش و ارزش هایی که من بدانها معتقدم. اما متاسفانه این موضوع هیچگاه رنگ حقیقت بخود نگرفت. پیشنهادهای متعددی به نفع فدراسیون های بین المللی و اسپورت آکورد ارائه دادیم ولی هیچوقت واکنش مثبتی دریافت نکردیم.»</p> <p>انتقادی که بلافاصله توماس باخ را به واکنش واداشت و آنرا صرفا بازتاب نظرات شخصی رییس «اسپورت آکورد» برآورد کرد.</p> <p>او گفت: «چیزی که همه ما به آن نیازمندیم، اعتبار است و این اعتبار بدست نمی آید مگر از راه اتحاد در عین حفظ تنوع. این یعنی احترام گذاشتن و از این جهت همه شما را دعوت می کنم تا نظرات گوناگون، طرح های متنوع و اهدافی را که دنبال می کنید به بحث بگذارید ولی در نهایت برای پیشبرد و رشد ورزش و برخورداری از جامعه ای بهتر از راه ورزش، اتحاد داشته باشید.»</p> <p>طبق آخرین گزارشها از سوچی، فدراسیون های دو و میدانی و تیراندازی اعلام کرده اند به همکاری خود با «اسپورت آکورد» خاتمه خواهند داد و پانزده فدراسیون دیگر نظیر فیفا و فینا با امضای نامه ای، مخالفت خود را با مواضع مسئولان اسپورت آکورد اعلام کرده اند.</p>