محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دستگیری کاپیتان کشتی غرق شده در مدیترانه و سه قاچاقچی دیگر

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دستگیری کاپیتان کشتی غرق شده در مدیترانه و سه قاچاقچی دیگر

<p>دو نفر از جمله محمد علی مالک کاپیتان بیست و هفت ساله تونسی کشتی که اخیرا با حدود هشتصد مهاجر غیرقانونی در دریای مدیترانه غرق شد، بازداشت شدند.</p> <p>کاپیتان این کشتی مسئول اصلی این تراژدی عنوان شده است.</p> <p>این دو نفر به همراه بازماندگان این کشتی صبح روز سه شنبه وارد جزیره سیسیل ایتالیا شده و بلافاصله دستگیر شدند.</p> <p>روکو لیگووری، دادستان کاتانیا، با اعلام این خبر، گفت: “اتهام کاپیتان تسهیل مهاجرت غیرقانونی، غرق کردن کشتی و قتل تعداد زیادی مسافر است در حالی که اتهام عضو خدمه، تسهیل مهاجرت غیرقانونی است.”</p> همزمان پلیس راگوسا، واقع در جزیره سیسیل ایتالیا از بازداشت سه قاچاقچی انسان که اهل سوریه بوده اند خبر داده است. <p>این افراد نود و نه مسافر را پس از دریافت 8500 یورو از هر یک از آنها، با یک قایق لوکس و تحت عنوان جهانگرد ، وارد ایتالیا کرده بودند.</p>