محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

واکنش های مختلف به فاجعه انسانی در دریای مدیترانه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
واکنش های مختلف به فاجعه انسانی در دریای مدیترانه

<p>سرنوشت نافرجام صدها پناهجویی که روزانه زندگی و آرزوهایشان را در دریای مدیترانه گم می کنند، واکنش نهادهای غیردولتی، شخصیت های سیاسی و هنری را برانگیخته است. آنان به ابتکار خود با انتشار تصاویر تکان دهنده، اتحادیه اروپا را به انجام وظیفه انسانی خود فرا می خوانند. </p> <p>در زیر نمونه هایی از این عکس العمل ها می بینید:</p> <h3>سازمان عفو بین الملل</h3> <div id="fb-root"></div><script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)<sup class="footnote"><a href="#fn2031345624637876f2e5ae1">0</a></sup>; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));</script><div class="fb-video" data-allowfullscreen="true" data-href="/amnestyglobal/videos/vb.111658128847068/949918171687722/?type=1"><div class="fb-xfbml-parse-ignore"><blockquote cite="/amnestyglobal/videos/949918171687722/"><a href="/amnestyglobal/videos/949918171687722/"></a><p>Our governments are spending money patrolling borders when they could be saving refugees and migrants’ lives. EU leaders have power to change this. Make them care: http://bit.ly/FortressEurope</p>Posted by <a href="https://www.facebook.com/amnestyglobal">Amnesty International</a> on Wednesday, April 15, 2015</blockquote></div></div> <blockquote class="twitter-tweet" lang="es"><p>RT <a href="https://twitter.com/dontexisteurope"><code>Dontexisteurope</a>: EU leaders: Act Now to Save Migrants and Refugees Lives! <a href="https://twitter.com/hashtag/EUsummit?src=hash">#EUsummit</a> <a href="https://twitter.com/EU2013LT"></code>EU2013LT</a> <a href="http://t.co/zeckU90n1I">pic.twitter.com/zeckU90n1I</a></p>— Amnesty Vlaanderen (@amnestyvl) <a href="https://twitter.com/amnestyvl/status/393298127232331776">octubre 24, 2013</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <br /> <br /> <h3>پلانتو، کاریکاتوریست لوموند</h3> <p>طرح “پلانتو” کارتونیست فرانسوی در لوموند اشاره به بی تفاوتی اروپاییان به مشکل آوارگان دارد. روی این کشتی نوشته شده: “بی تفاوتی” و روی حلقه گل پرتاب شده روی آب می خوانیم: “به ما مربوط نیست”. نوشته بالا هم اینست: “مدیترانه یک گورستان تخریب شدۀ دیگر”</p> <blockquote class="twitter-tweet" lang="es"><p><a href="https://twitter.com/hashtag/Lampedusa?src=hash">#Lampedusa</a> : Migrants lost in waves!,… A Cartoon by <a href="https://twitter.com/plantu"><code>plantu</a> <a href="http://t.co/sgTHrScjxM">pic.twitter.com/sgTHrScjxM</a></p>&mdash; Ali Kheradpir (</code>AliKheradpir) <a href="https://twitter.com/AliKheradpir/status/589742925862543360">abril 19, 2015</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <br /> <br /> <h3>بریتانیا، پیتر بروکس </h3> طرحی از “پیتر بروکس” در تایمز که احتیاج به تفسیر ندارد. <blockquote class="twitter-tweet" lang="es"><p>My cartoon on Friday <a href="https://twitter.com/thetimes"><code>TheTimes</a> on the EU&#39;s shameful attitude to migrants sailing from N Africa. <a href="http://t.co/Xut9GbYEgd">pic.twitter.com/Xut9GbYEgd</a></p>&mdash; Peter Brookes (</code>BrookesTimes) <a href="https://twitter.com/BrookesTimes/status/589039135253536768">abril 17, 2015</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <br /> <br /> <h3>ایتالیا، تلویزیون رای</h3> <iframe src="http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-e2d4d731-f699-4b3d-bd56-f7af742fe9c3.html?iframe" style="border:0px; padding: 0px; margin:0px; width: 100%; height: 100%; min-width: 355px; min-height: 200px;" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" scrolling="no"></iframe> <br /> <br /> <h3>اسپانیا: اتحادیه اروپا در تعطیلات</h3> <blockquote class="twitter-tweet" lang="es"><p>El naufragio europeo, una vez más <a href="http://t.co/q2exonOY2j">http://t.co/q2exonOY2j</a> Por <a href="https://twitter.com/barahmikail"><code>barahmikail</a> investigador de <a href="https://twitter.com/FRIDE"></code>FRIDE</a> (Viñeta: Ricardo) <a href="http://t.co/4ySz8KCjic">pic.twitter.com/4ySz8KCjic</a></p>— EL <span class="caps">MUNDO</span> (@elmundoes) <a href="https://twitter.com/elmundoes/status/590417559826128896">abril 21, 2015</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <br /> <br /> <h3>سران کشورها از دریای مدیترانه می گذرند</h3> <blockquote class="twitter-tweet" lang="es"><p><a href="http://t.co/r2dxcAqn9D">pic.twitter.com/r2dxcAqn9D</a></p>— Keith Walker (@KeithWalkerNews) <a href="https://twitter.com/KeithWalkerNews/status/590440757028327424">abril 21, 2015</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <br /> <br /> <h3>جنبش کارتونیستی</h3> <p>“چرا سطح دریا بالا آمده است؟” </p> <blockquote class="twitter-tweet" lang="es"><p><a href="https://twitter.com/hashtag/Cartoon?src=hash">#Cartoon</a> Movement – <span class="caps">WHY</span> <span class="caps">SEA</span> <span class="caps">LEVELS</span> <span class="caps">ARE</span> <span class="caps">RISING</span> <a href="http://t.co/EwP1DQ59To">http://t.co/EwP1DQ59To</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/migrants?src=hash">#migrants</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/migration?src=hash">#migration</a> <a href="http://t.co/Ka7fCk61EU">pic.twitter.com/Ka7fCk61EU</a></p>— Klaas Brecht (@KlaasBrecht) <a href="https://twitter.com/KlaasBrecht/status/590194718719475713">abril 20, 2015</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="twitter-tweet" lang="es"><p>Cartoon Movement – The immigration problem and the EU <a href="http://t.co/ygOKt1Fr3Z">http://t.co/ygOKt1Fr3Z</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/migrants?src=hash">#migrants</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/migration?src=hash">#migration</a> <a href="http://t.co/1EE66ysthq">pic.twitter.com/1EE66ysthq</a></p>— Klaas Brecht (@KlaasBrecht) <a href="https://twitter.com/KlaasBrecht/status/590195019035848704">abril 20, 2015</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <br /> <br /> <h3>آفریقای جنوبی، “براندان ای رینولدز“،</h3> <p>طرحی از “براندان ای رینولدز” کارتونیست رسانه های آفریقای جنوبی. روی گلوله های توپ نوشته شده: “بوکو“، “جنگ“، “فقر“، “ظلم“، “الشباب”</p> <blockquote class="twitter-tweet" lang="es"><p>Yet another boatload of desperate illegal migrants in search of a better life goes down… Business Day cartoon,… <a href="http://t.co/l8UGpVKRcW">http://t.co/l8UGpVKRcW</a></p>— Brandan E. Reynolds (@brandanrey) <a href="https://twitter.com/brandanrey/status/590414349857984512">abril 21, 2015</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>