محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

انتخابات ریاست جمهوری در توگو برگزار شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
انتخابات ریاست جمهوری در توگو برگزار شد

<p>نیمی از واجدین شرایط رای دادن در انتخابات توگو شرکت کردند تا رییس جمهوری کشورشان برای پنج سال آینده را تعیین کنند.</p> <p>کاهش پانزده درصدی رای دهندگان در این انتخابات نسبت به انتخابات سال ۲۰۱۰ نشان از عدم رضایت عمومی از فور گاسینبه که به همراه خانواده اش کمتر از نیم قرن قدرت را در این کشور به عهده داشته اند، می دهد.</p>