محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

هفتادمین سالگرد تجدید سازمان جمهوری در اتریش

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
هفتادمین سالگرد تجدید سازمان جمهوری در اتریش

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>اتریش هفتادمین سالگرد تجدید سازمان جمهوری در این کشور را جشن گرفت.</p> <p>هینز فیشر، رئیس جمهوری این کشور همراه با رئیس جمهوری آلمان در این مراسم که در کاخ هافبورگ برگزار شد، شرکت کردند. این نخستین حضور یک مقام عالی رتبه خارجی در این مراسم سالانه بود.</p>