محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

خشم و نارضایتی زلزله زدگان نپال

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
خشم و نارضایتی زلزله زدگان نپال

<p>با توجه به ابعاد وسیع زمین لرزه در نپال، کمک های موجود به آسیب دیدگان کافی به نظر نمی رسد و آنها خواستار رسیدگی جدی به وضعیت خود هستند. خبر می رسد که اعتراض و نارضایتی مردم مصیبت دیده بالا گرفته است.</p> <p>آنها به ناتوانی دولت در یاری رسانی به مردم اعتراض دارند. یکی از این زلزله زدگان در کاتماندو، پایتخت، می گوید: “هیچ کمکی به ما نرسیده، گرسنه هستیم، چیزی برای نوشیدن نداریم. نمی توانیم بخوابیم. من یک بچه هفت ساله دارم که بیرون می خوابد. هوا سرد است و مردم دارند ذات الریه می گیرند. حکومت کاری نمی کند. مرگ بر این حکومت!”</p> <p>در حال حاضر همه در جستجوی امکانی برای خروج از مناطق زلزله زده و رسیدن به محلهایی امن هستند. در این میان، صدها هندی ساکن نپال با اتوبوس هایی که از طرف دولت هند برایشان فرستاده شده است، نپال را ترک می کنند.</p> <p><div align="center"><a href="https://www.ammado.com/community/154728"><img src="http://www.ifrc.org/Global/Photos/Asia%20Pacific/201504/nepal-donate-464.png"></a></div></p>