دادگاه قانون اساسی توگو سلامت انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دادگاه قانون اساسی توگو سلامت انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد

<p><strong>خبر کوتاه</strong><br /> دادگاه قانون اساسی توگو پیروزی فور گاسینبه در انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد. رییس جمهوری ده ساله گذشته توانست ۵۸ درصد از آرا را از آن خود کند و رقیب او ژان پیر فابر این موضوع را انکار می کنند.</p>