نام نوزاد خاندان سلطنتی بریتانیا؛ آلیس، شارلوت، ماری، دیانا یا ویکتوریا؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نام نوزاد خاندان سلطنتی بریتانیا؛ آلیس، شارلوت، ماری، دیانا یا ویکتوریا؟

<p>آلیس، شارلوت، ماری، دیانا یا ویکتوریا؟ علاقمندان به خاندان سلطنتی بریتانیا پس از تولد فرزند دختری در این خاندان خود را با گمانه زنی در مورد نام وی سرگرم می کنند و بیش از یک میلیون پوند هم برای درستی حدس خود شرط بندی کرده اند.</p> <p>پس از شاهزاده جورج، این فرزند دختر دومین فرزند کیت و ویلیام، دوشس و دوک کمبریج و چهارمین وارث تاج و تخت در خاندان سلطنتی بریتانیاست.</p> <p>ظاهراً اغلب دوستداران خاندان سلطنتی بریتانیا از بین اسامی آلیس، شارلوت، ماری، دیانا و ویکتوریا، دو اسم آلیس و شالوت را ترجیح می دهند و می پسندند.</p> <p>برآورد می شود این نوزاد دختر که توپهای سلطنتی در لندن به افتخار تولدش بزودی خواهند غرید، از محل تبلیغات چهره و جایگاه سلطنتی وی ۱۵۰ میلیون پوند را عاید اقتصاد بریتانیا خواهد کرد. این رقم در ده سالگی شاهزاده به ۱ میلیارد پوند خواهد رسید.</p>