محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سلفی جان کری با بچه فیل

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سلفی جان کری با بچه فیل

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>وزیر خارجه آمریکا در سفری به کنیا با بچه فیلی سلفی گرفت و آن را به اشتراک گذاشت. جان کری که برای بحث پیرامون مسائل امنیتی و حقوق بشر به کنیا سفر کرده است از پارک ملی نایروبی و محل نگهداری از بچه فیلها دیدن می کرد.</p> <blockquote class="twitter-tweet" lang="fr" align="center"><p lang="en" dir="ltr">Made a new friend at <a href="https://twitter.com/DSWT"><code>DSWT</a> Elephant Orphanage in <a href="https://twitter.com/hashtag/Nairobi?src=hash">#Nairobi</a> National Park. <a href="http://t.co/Q8RVqM4roZ">pic.twitter.com/Q8RVqM4roZ</a></p>&mdash; John Kerry (</code>JohnKerry) <a href="https://twitter.com/JohnKerry/status/594973868575469568">3 Mai 2015</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>