محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اِد میلیبند وعده هایش را بر سنگ مرمر نوشت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اِد میلیبند وعده هایش را بر سنگ مرمر نوشت

<p>بریتانیا هفتم ماه مه انتخابات پارلمانی برگزار می کند و احزاب مطرح و رهبران آنها برای پیروزی در آن هر آنچه دارند را رو می کنند. چند روز مانده به این انتخابات اِد میلیبند، رهبر حزب کارگر این کشور طرحی نو درانداخته است، آن هم بر روی سنگ مرمر حدوداً ۲.۵ متری.</p> <p>آقای میلیبند برای این که ثابت کند وعده های انتخاباتی اش مشمول گذشت زمان نمی شود و وی در صورت جلب آراء و پیروزی در انتخابات آنها را فراموش نمی کند، شش وعده عمده خود را بر سنگ مرمری حک کرده است تا باد و باران و بوران هم بر آن کارگر نباشد.</p> <p>البته به جز دو خط اول این سنگ که با «طرح و آینده ای بهتر» شروع می شود، باقی نوشته های حک شده بیشتر بازی با کلمات است تا وعده حقیقی.</p> <p><blockquote class="twitter-tweet" lang="fr"><p lang="en" dir="ltr">The first draft of the <a href="https://twitter.com/hashtag/EdStone?src=hash">#EdStone</a> <a href="http://t.co/oZf2q4nX3V">pic.twitter.com/oZf2q4nX3V</a></p>— Robert Colvile (@rcolvile) <a href="https://twitter.com/rcolvile/status/594819928668114946">3 Mai 2015</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p> <p>این ابتکار اِد مایه قوت قلب باورمندان به وی از یک سو و از سوی دیگر دستمایه ای برای شوخی و مزاح رقیبانش شده است.</p> <p>دسته دوم این طرح و ابتکار اِد میلیبند را به انگلیسی اِداستون یا سنگ اد می نامند و آن را به رویدادها و اجسام مختلفی مانند کرده اند؛ از ده فرمان حضرت موسی گرفته تا سنگ آسیابی که اِد در کارزار انتخابی زیرش کمر خواهد کرد تا سنگی که سنگ مزار وی خواهد شد. </p> <p>*به برگزیده ای از تصاویر و پیام های توییتری در خصوص ایدۀ آقای میلیبند یا اِداستون توجه کنید *</p> <p><blockquote class="twitter-tweet" lang="fr"><p lang="en" dir="ltr">Cartoon by <a href="https://twitter.com/mortenmorland">@MortenMorland</a> on that Edifice. <a href="https://twitter.com/hashtag/EdStone?src=hash">#EdStone</a> <a href="http://t.co/N91hqoasB2">pic.twitter.com/N91hqoasB2</a></p>— Peter4SENWDHCN (@PeterMannionMP) <a href="https://twitter.com/PeterMannionMP/status/595111087617548289">4 Mai 2015</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p> <p>«میلیبند می داند که موسی نیست»</p> <p><blockquote class="twitter-tweet" lang="fr"><p lang="en" dir="ltr">Boris now riffing in the <a href="https://twitter.com/hashtag/edstone?src=hash">#edstone</a> "Miliband knows he's not Moses"</p>— Faisal Islam (@faisalislam) <a href="https://twitter.com/faisalislam/status/595520148271964160">5 Mai 2015</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p> <p>اِد در عهد عتیق؟!</p> <p><blockquote class="twitter-tweet" lang="fr"><p lang="fr" dir="ltr">Caption competition! <a href="https://twitter.com/hashtag/EdStone?src=hash">#EdStone</a> <a href="http://t.co/1N32akmzwj">pic.twitter.com/1N32akmzwj</a></p>— Peter Thompson (@TheRedRag) <a href="https://twitter.com/TheRedRag/status/594824091074502656">3 Mai 2015</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p> <p>ظاهرا قیمت اِداستون و هزینه حکاکی بر روی آن نزدیک به ۳ هزار پوند بوده است. کاربری ظاهرا با اشاره به همین موضوع توییت کرده است «میلیبند با طرح اِداستون ولخرجی در کارزار انتخاباتی را رد می کند.»</p> <p><blockquote class="twitter-tweet" lang="fr"><p lang="en" dir="ltr">Miliband denies overspending on election pledges stone. <a href="https://twitter.com/hashtag/EdStone?src=hash">#EdStone</a> <a href="http://t.co/zpd98MSxNe">pic.twitter.com/zpd98MSxNe</a></p>— PETER COLES (@petercoles44) <a href="https://twitter.com/petercoles44/status/594820082188058624">3 Mai 2015</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p> <p>«و خداوند فرمود تا چرندیاتت را بر سنگ حک کن»</p> <p><blockquote class="twitter-tweet" lang="fr"><p lang="en" dir="ltr">Exodus 19:4 And the Lord did spaketh unto Beaker 'You shall inscribeth your half-baked nonsense onto stone.' <a href="https://twitter.com/hashtag/EdStone?src=hash">#EdStone</a> <a href="http://t.co/G7BCuIlRKb">pic.twitter.com/G7BCuIlRKb</a></p>— Nonjob (@nonjob1) <a href="https://twitter.com/nonjob1/status/594811610637697024">3 Mai 2015</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p> <p>«به اِد بگویید تا برنامه پنج ساله اش را بر سنگ حک کند. این کار برای استالین جواب داد، برای من هم کارساز بود برای او چاره ساز خواهد بود.»</p> <p><blockquote class="twitter-tweet" lang="fr"><p lang="en" dir="ltr">"Tell Ed to write down his 5 year plan in stone. Worked for Stalin. Worked for me. It'll work for him, too" <a href="http://t.co/mx1cccajKS">pic.twitter.com/mx1cccajKS</a>” <a href="https://twitter.com/hashtag/EdStone?src=hash">#EdStone</a></p>— Peter Village QC (@PeterVillageQC) <a href="https://twitter.com/PeterVillageQC/status/594801095811141632">3 Mai 2015</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p> <p>«اِداستون چیزی را به خاطرم می آورد»</p> <p><blockquote class="twitter-tweet" lang="fr"><p lang="en" dir="ltr">That <a href="https://twitter.com/hashtag/EdStone?src=hash">#EdStone</a> reminds me of something. <a href="http://t.co/ZSABPWfnc1">pic.twitter.com/ZSABPWfnc1</a></p>— Emily Ashton (@elashton) <a href="https://twitter.com/elashton/status/594800351557120000">3 Mai 2015</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>