محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

وقتی اپلیکیشن پیتزا هات ناجی می شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
وقتی اپلیکیشن پیتزا هات ناجی می شود