محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کنگره آمریکا از این پس می تواند توافق هسته ای ایران را مورد بازبینی قرار دهد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کنگره آمریکا از این پس می تواند توافق هسته ای ایران را مورد بازبینی قرار دهد

<p><strong>خبر کوتاه</strong><br /> اکثریت قاطع سناتورهای آمریکا به قانونی رای دادند که براساس آن کنگره آمریکا می تواند توافق هسته ای با ایران را بازبینی و یا حتی رد کند. تنها دو نفر از مجموع ۱۰۰ نماینده مجلس سنای آمریکا به این طرح رای مخالف دادند.</p>