محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پاپ فرانچسکو: خیلی از مردم قدرتمند صلح نمی خواهند زیرا با جنگ زندگی می کنند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پاپ فرانچسکو: خیلی از مردم قدرتمند صلح نمی خواهند زیرا با جنگ زندگی می کنند

<p>پاپ فرانچسکو، رهبر کاتولیکهای جهان روز دوشنبه با هفت هزار کودک دیدار کرد. </p> <p>این ملاقات توسط سازمان غیردولتی «کارخانه صلح» برنامه ریزی شده بود و در آن کودکانی از ملیتهای مختلف جهان حضور داشتند.</p> <p>در ابتدای این ملاقات، تعدادی از کودکان از جمله از لهستان، مصر و پاکستان به معرفی خود پرداختند و سپس طرح سوال از پاپ را آغاز کردند.</p> <p>پاپ در پاسخ به یکی از کودکان که “چگونه می توان صلح را ایجاد و از آن محافظت کرد” گفت: «خیلی از مردم قدرتمند صلح نمی خواهند زیرا با جنگ زندگی می کنند.»</p> <p>پاپ افزود: «هر روز باید به دنبال برقراری صلح بود. صلح یک محصول صنعتی نیست بلکه یک محصول دست ساز است. بسیاری از مردم قدرتمند صلح نمی خواهند زیرا زندگی آنها بر جنگها و فعالیت کارخانه های مرگ استوار شده است.»</p>