محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آخرین سفر کوستاکونکوردیا پیش از نابودی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آخرین سفر کوستاکونکوردیا پیش از نابودی

<p>کشتی کوستاکونکوردیا روز دوشنبه آخرین سفر خود را در دریای مدیترانه به قصد محل جدا سازی قطعات، آغاز کرد.</p> <p>عملیات پیچیده شناورسازی کشتی سی ماه طول کشید. کشتی های یدک کش کوستاکونکوردیا را که بصورت مصنوعی شناور شده است، به ساحل جنوا می رسانند.</p> <p>کوستا کونکوردیا در ژانویه سال ۲۰۱۲ در بندر جیلیو در ایتالیا به صخره ای برخورد کرد و واژگون شد. سی و دو نفر در این حادثه جان خود را از دست دادند. کاپیتان کشتی به اتهام سهل انگاری محاکمه و به شانزده سال زندان محکوم شد.</p> <p>بخش هایی از کشتی پیش از حرکت به سمت بندر جنوا از آن جدا شد تا بتواند از موج شکن های بندر بگذرد و به محلی که برای پیاده کردن آن در نظر گرفته شده برسد.</p>