گردهمایی معترضان به افزایش قیمت انرژی در اوکراین

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
گردهمایی معترضان به افزایش قیمت انرژی در اوکراین

<p><strong>خبر کوتاه</strong><br /> گروهی از پایتخت نشینان اوکراینی با گردهمایی در میدان پارلمان کی یف به افزایش قبوض گاز و برق و آب اعتراض کردند و خواستار کاهش قیمت ها از سوی دولت آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین شدند.</p>