محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مهاجر آفریقایی: به اروپا می آییم تا به شما کمک کنیم

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مهاجر آفریقایی: به اروپا می آییم تا به شما کمک کنیم

<p>موضوع مهاجرت های غیر قانونی و چگونگی مهار آن دوشنبه محور اصلی گفتگوهای وزرای اروپایی کشورهای عضو اتحادیه بود. </p> <p>مهمترین تصمیم اتخاذ شده در اتحادیه مبارزه قاطع با قاچاقچیان انسان در دریا و در کشورهای شمالی آفریقا ازجمله لیبی و تونس بود.</p> <p>تصمیمهایی که به اعتقاد مهاجران دردی از دردها دوا نمی کند چرا که مهاجرتها تا زمانی که تبعیضها باقی است ادامه خواهد یافت.</p> <p>یکی از مهاجران در کمپ ایتالیا می گوید: “ می خواهم به همه کشورهای عضو اتحادیه بگویم به ایتالیا کمک کنید تا به داد مهاجران برسد و آنها بتوانند در اروپا کار پیدا کنند. ما به اروپا می آییم تا به شما کمک کنیم. مزاحمتان نیستیم. می آییم تا کشورتان و اروپا پاک کنیم. دورانی که جنگ بود آفریقایی ها سربازان خوبی بودند پدربزرگم در خدمت نهصت مقاومت فرانسه بود و دراینباره با من صحبت کرده بود.”</p> تنها در سال گذشته تعداد مهاجرانی که به قصد ورود به اروپا از دریای مدیترانه گذشتند بیش از ۵۱ هزار نفر بود و کمتر از دوهزار نفر جانشان را در این سفر مرگ از دست دادند.