محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اعتراض و اعتصاب پزشکان و پرستاران در یونان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراض و اعتصاب پزشکان و پرستاران در یونان

<p><strong>قوانین ریاضت اقتصادی در یونان، سبب اعتصاب و اعتراض شاغلان در نظام سلامت این کشور شده است</strong></p> <p>پزشکان، پرستاران، کارمندان بیمارستانها، و دیگر شاغلان مراکز درمانی در یونان که به وضعیت نظام سلامت و دریافتی های خود در ایام ریاضت اقتصادی معترض اند، پس از اعتصابی بیست و چهار ساعته، در مقابل وزارت بهداشت تجمع کرده و به وضع موجود اعتراض کردند.</p>