محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سیاستمداران و ستارگان ورزش و هنر، در زمره سوءاستفاده کنندگان جنسی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سیاستمداران و ستارگان ورزش و هنر، در زمره سوءاستفاده کنندگان جنسی

<p>پلیس بریتانیا اعلام کرد که بیش از 1400 تن را به جرم سوءاستفاده جنسی از کودکان شناسایی کرده است. در میان آنان، نام های بسیاری از سیاستمداران و ستارگان تلویزیون نیز دیده می شود. از چندی پیش و در پی افشاشدن برخی از این سوءاستفاده ها، پلیس بریتانیا تحقیقات گسترده ای را در این زمینه انجام داده و اکنون بسیاری از ورزشکاران، سیاستمداران و ستارگان سینما و تلویزیون در معرض اتهام قرار گرفته اند.</p>