محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اعتصاب خلبانان آلیتالیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتصاب خلبانان آلیتالیا

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>اعتصاب بیست و چهار ساعته خلبانان و خدمه هوایی شرکت هواپیمایی آلیتالیا در روز دوشنبه، هزاران مسافر را در ایتالیا سرگردان کرد.</p> <p>هدف از این اعتصاب کسب تأمین شغلی پس از پایان دوره قرارداد موقت است.</p>