محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دستگیری اعضای مافیا در ایتالیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دستگیری اعضای مافیا در ایتالیا

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>یک پلیس شهری در بین سی و نه فردی که در ایتالیا در ارتباط با مافیا دستگیر شده اند قرار دارد. وی به فساد مالی و دریافت پول برای پوشش امنیتی جلسه اعضای مافیا متهم است. </p> <p>این افراد در عملیات پلیسی روز سه شنبه بیست و ششم ماه مه علیه سه گروه مافیایی در پالرمو دستگیر شده اند. آنان در قاچاق مواد مخدر، باج گیری، اخاذی و رشوه گیری دست داشته اند.</p>