کالبد شکافی برای تعیین علت مرگ بی بی کینگ

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کالبد شکافی برای تعیین علت مرگ بی بی کینگ

خبر کوتاه

آیا بی بی کینگ سلطان سبک موسیقی بلوز آمریکا به قتل رسیده است؟

دختران بی بی کینگ مدعی شده اند که مرگ پدرشان طبیعی نبوده و وی توسط مدیر برنامه ها و دستیار شخصی اش مسموم شده است.

بدنبال درخواست بازماندگان، دو هفته پس از مرگ بی بی کینگ جنازه او روز یکشنبه کالبد شکافی شد. نتیجه کالبد شکافی هشت روز بعد معلوم می شود. درنتیجه تا روشن شدن تحقیقات آغاز شده، مراسم تدفین برگزار نخواهد شد.

مدیر برنامه و دستیار بی بی کینگ این اتهام را بی پایه و مسخره خوانده اند.

بی بی کینگ که از بیماری دیابت رنج می برد در ماههای پیش از مرگ رنجور بود و یکبار هم هنگام کنسرت بیهوش و مجبور به توقف برنامه هایش شده بود.