محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

قطع برق و اختلال در برنامه های پرواز فرودگاههای بلژیک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
قطع برق و اختلال در برنامه های پرواز فرودگاههای بلژیک

<p>قطع برق در فرودگاههای بلژیک روز چهارشنبه همه پروازها را دچار اختلال کرد. مسافران مجبور به عوض کردن پروازها یا تأخیر در سفر و یا انتخاب راههای دیگری برای سفر شدند.</p> <p>هیچ هواپیمایی از ساعت نه و نیم صبح به وقت محلی اجازه فرود و یا پرواز نیافت و در ساعت دو بعد از ظهر فقط به چند پرواز اجازه فرود داده شد. </p> <p>بازگشت به حالت عادی تدریجی خواهد بود و پیش بینی می شود که فرودگاهها تا صبح روز پنجشنبه به وضعیت عادی برگردند.</p>