محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

طراحی سکه یادبود دویورویی توسط یونان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
طراحی سکه یادبود دویورویی توسط یونان

<p>در حالی که احتمال ترک اتحادیه اروپا توسط یونان به دلیل مشکلات اقتصادی مطرح شده، این کشور برای طراحی سکه یادبود دو یورویی انتخاب شد. </p> <p>این سکه یادبود توسط جورج استاماتوپولس طراحی شده و دوازده نفر را در حال ساختن سپری انسانی به دور پرچم اتحادیه اروپا نشان می دهد. </p> <p>یونان از زمان بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۹ در مرز ورشکستگی قرار گرفته است. در سال ۲۰۱۲ این کشور در آستانه خروج از مجموعه کشورهای حوزه یورو قرار داشت.</p>