محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

خسارت زدن طوفان و باران شدید به روستائیان در لهستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
خسارت زدن طوفان و باران شدید به روستائیان در لهستان

<p>باران شدید و بادهای طوفانی باعث خساراتی سنگین در استان اشویداشکسیه در مرکز لهستان شد. </p> <p>بسیاری از مزارع و خانه ها در جریان بارندگی و طوفان خسارت جدی دیدند. طوفان به درختان توت فرنگی در روستای کوموروف خسارت جدی وارد کرد. این در حالی است که بسیاری از روستائیان بیمه ندارند و تنها امیدشان به کمک دولتی است. </p> <p>پیش بینی های هواشناسی از ادامه بارندگی در این منطقه خبر می دهد و احتمال طغیان رودخانه ها نیز وجود دارد.</p>