محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دستگیری باند جیب برهای برج ایفل

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دستگیری باند جیب برهای برج ایفل

<p>پلیس فرانسه اعضای باندی را که در پاریس به جیب بری از گردشگران برج ایفل می پرداختند، دستگیر کرد.</p> <p>پلیس پس از آن وارد عمل شد که کارکنان برج ایفل دست به اعتصاب زدند زیرا یکی از این کارکنان از سوی جیب برها به مرگ تهدید شده بود.</p> <p>هر کدام از ۱۰ تبعه رومانیایی عضو این باند، روزانه تا چهار هزار یورو از مردم دزدی می کردند.</p>