محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

به صدا درآمدن زنگ خطر در فرودگاه دهلی نو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
به صدا درآمدن زنگ خطر در فرودگاه دهلی نو

<p>ترس از نشت رادیواکتیو در فرودگاه بین المللی ایندیرا گاندی در دهلی نو منجر شد که روز جمعه در این فرودگاه زنگهای هشدار به صدا درآید اما تحقیقات بازرسان اتمی نشان داد که گزارشها در این باره اشتباه بوده اند.</p> <p>این اشتباه پس از آن رخ داد که ماموران فرودگاه در بار یکی از مسافرانی که از ترکیه وارد هند می شد، مایع رادیواکتیو یافتند اما بعدا مشخص گردید که این مایع تنها در پزشکی هسته ای کاربرد داشته است.</p>