محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نخست وزیر یونان مردم را به دادن رای "نه" در همه پرسی فراخواند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نخست وزیر یونان مردم را به دادن رای "نه" در همه پرسی فراخواند

<p>آلکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان بر برگزاری همه پرسی روز یکشنبه در مورد پیشنهادات وام دهندگان به این کشور اصرار دارد.</p> <p>نخست وزیر یونان در یک پیام تلویزیونی خطاب به مردم کشورش از آنها خواست که در همه پرسی به پیشنهادات وام دهندگان رای منفی بدهند. </p> <p>آلکسیس سیپراس در عین حال بر عزم خود بر مذاکره مجدد با وام دهندگان برای سومین طرح کمک مالی به کشورش تاکید کرد. </p> <p>نخست وزیر یونان در پیام خود به مردم گفت: «رای “نه” در این همه پرسی مخالفت با اروپا نیست بلکه بازگشت به اروپای ارزشها است. من شما را به تقویت فرایند مذاکرات فرا می خوانم. از شما می خواهم به دستورالعمل های اروپا که در حال تخریب آن هستند، نه بگویید. من شما را به دادن پاسخ مثبت به چشم انداز یک راه حل پایدار فرا می خوانم تا برگی درخشان از دموکراسی ورق بخورد.» </p> <p>در همین حال روز چهارشنبه پارچه نوشته ای با شعار “نه” از ساختمان وزارت دارایی یونان آویخته شده بود. یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان در توئیتر با واکنش نسبت به این موضوع، ارتباط خود با این پارچه نوشته را انکار کرد و آن را اقدام اتحادیه های صنفی عنوان کرد که از وزارتخانه او برای این کار اجازه نگرفته بودند.</p>