محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

برتری جودوکاران مغولستان در نخستین روز مسابقات جایزه بزرگ اولان باتور

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
برتری جودوکاران مغولستان در نخستین روز مسابقات جایزه بزرگ اولان باتور

<p>روز نخست مسابقات جودوی جایزه بزرگ اولان باتور با برتری ورزشکاران کشور میزبان، مغولستان به پایان رسید.</p> <p>در فینال وزن منهای۶۰ کیلوگرم، آمارتووشین داشداوا از مغولستان، هموطن قهرمان جهان خود بولدباتار گانبات را شکست داد.</p> <p>در وزن منهای ۶۶ کیلوگرم هم مدال طلا به تومور خولگ داوادورج از کشور میزبان رسید. او در فینال هیفومی آبه، حریف ۱۷ ساله ژاپنی خود را مغلوب کرد.</p> <p>در بخش زنان و در وزن منهای ۴۸ کیلوگرم، لتیسیا پایه فرانسوی روی سکوی نخست ایستاد. او در فینال یوجیونگ کانگ از کره جنوبی را از پیش رو بر داشت.</p> <p>در فینال وزن منهای ۵۲ کیلوگرم، ای شیشیمی ژاپنی با ارائه یک نمایش برتر جودکار کشور میزبان تسوامون آدیاسابو را به زانو در آورد.</p> <p>سومیا دورسورین که از حمایت هواداران پر شور کشورش برخوردار بود مدال طلا وزن منهای ۵۷ کیلوگرم را به گردن آویخت. او در فینال از سد هلین روسوو فرانسوی گذشت.</p>