محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رونمایی از طرح مشعل المپیک برزیل

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رونمایی از طرح مشعل المپیک برزیل

<p>از طرح مشعل المپیک برزیل، یکسال مانده به بازی ها رونمایی شد.</p> <p>این مشعل در دستان نزدیک به ۱۲ هزار نفر بیش از سیصد شهر را پشت سر می گذارد تا به محل بازی ها برسد.</p> <p>طول این مشعل آلومینیومی ۶۹ سانتیمتر است و وزنی برابر با یک تا یک و نیم کیلوگرم خواهد داشت.</p>