محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

یونانی ها در همه پرسی تاریخی به اروپا پاسخ می دهند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
یونانی ها در همه پرسی تاریخی به اروپا پاسخ می دهند

<p>تکلیف شرایط پیشنهادی وام دهندگان برای تمدید کمک مالی به یونان امروز یکشنبه با پاسخ «آری» یا «نه» رای دهندگان روشن می شود.</p> <p>رهبران یونان و اروپا به این رویداد چشم دوخته اند. نتیجه این همه پرسی تاثیری آشکار بر ثبات اقتصادی و سیاسی یونان، آینده آن در منطقه پولی یورو و نیز اتحادیه اروپا خواهد داشت.</p> <p>وزیر دارایی یونان وام دهندگان بین المللی را به «ارعاب» یونانی ها برای پذیرش ریاضت اقتصادی متهم کرده است.</p> <p>یانیس واروفاکیس این اظهارات را یک روز قبل از همه پرسی در مورد پذیرش شرایط وام دهندگان برای تمدید کمک مالی به آتن بیان کرد.</p> <p>اشاره او به هشدار اخیر اروپاست که رای منفی در همه پرسی را به معنای خروج یونان از منطقه پولی یورو و تحمیل پیامدهای اقتصادی ناگوار بر این کشور ارزیابی کرده بود.</p> <p>شعبه های اخذ رای در مدارس و سالن های ورزشی در سراسر یونان ساعت هفت صبح امروز به وقت محلی درهای خود را به روی واجدین شرایط رای دادن باز می کنند. </p> <p>بهبود اقتصادی و رفع مشکل کمبود نقدینگی یونان دغدغه اصلی مخالفان و موافقان در این همه پرسی است.</p>