افت ارزش سهام در بازار بورس نیویورک همانند بازارهای اروپایی نگران کننده نیست

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
افت ارزش سهام در بازار بورس نیویورک همانند بازارهای اروپایی نگران کننده نیست

پس از پاسخ منفی مردم یونان به برنامه های پیشنهادی بستانکاران این کشور در همه پرسی روز یکشنبه، بازار بورس نیویورک روز دوشنبه درهای خود را با افت ارزش سهام گشود.

بدین ترتیب شاخص داووجونز با ۰.۴۴ درصد افت و شاخص نزدک با ۰.۸ درصد افت مواجه بودند. بدین ترتیب واکنش بازار بورس نیویورک همانند بازارهای بورس اروپایی نسبت به تحولات یونان و نتیجه همه پرسی در این کشور بسیار شدید نبوده و این بازارها دچار سقوط نگران کننده ارزش سهام نشده اند.

در اروپا ارزش سهام در اواخر کار بازار بورس فرانکفورت ۱.۲۶ درصد و در بازار بورس لندن ۰.۳۳ درصد با افت همراه بوده است.