محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پلیس ارمنستان موانع معترضان در پایتخت را برچید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پلیس ارمنستان موانع معترضان در پایتخت را برچید

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>پلیس ارمنستان روز دوشنبه موانع ایجاد شده در یکی از خیابانهای اصلی ایروان پایتخت را که بوسیله معترضان به افزایش قیمت برق ایجاد شد بود، جمع آوری کرد. </p> <p>پلیس ۴۶ تن از معترضانی را که نمی خواستند این خیابان را ترک کنند، بازداشت کرد. اعتراضات به افزایش قیمت برق بمدت دو هفته ادامه داشت.</p>