در جستجوی اروپا؛ مرگ دوباره مهاجران اینبار در دریای اژه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
در جستجوی اروپا؛ مرگ دوباره مهاجران اینبار در دریای اژه

<p>به گفته مقامهای یونانی بیش از ۱۵ نفر از مهاجران غیرقانونی در دریای اژه جانشان را از دست داده اند.</p> این مهاجران از ترکیه عازم یونان و اروپا بودند که در میانه راه قایقشان دچار مشکل می شود از ۴۰ مسافر قایق تنها ۲۱ نفر نجات پیدا می کنند. <p>چهار نفر همچنان ناپدید هستند. مقامات یونانی می گویند نجات این افراد بواسطه کمکهای گارد ساحلی ترکیه و یونان میسر شده است. </p> <p>موج مهاجرت بسوی اروپا از طریق دریای مدیترانه در سال اخیر روند تصاعدی پیدا کرده است و پای بیش از۳۵ هزار نفر را تنها در سال جاری به اروپا باز کرده است.</p>