ستارگان مشهور برزیلی به کمک کودکان ناتوان می آیند

ستارگان مشهور برزیلی به کمک کودکان ناتوان می آیند

نیمار و دیگر ستاره های مشهور باشگاههای فوتبال برزیل و بارسلون به کمک کودکان معلول می آیند تا آنها برای اولین بار در زندگیشان فوتبال بازی کنند. بسیاری از این کودکان قادر به راه رفتن نیستند و هرگز در گذشته این فرصت را نداشته اند که فوتبال بازی کنند. این برنامه در \رایا گراند در جنوب شرق برزیل اجرا شد.

نیمار و دیگر ستاره های مشهور باشگاههای فوتبال برزیل و بارسلون به کمک کودکان معلول می آیند تا آنها برای اولین بار در زندگیشان فوتبال بازی کنند. بسیاری از این کودکان قادر به راه رفتن نیستند و هرگز در گذشته این فرصت را نداشته اند که فوتبال بازی کنند. این برنامه در \رایا گراند در جنوب شرق برزیل اجرا شد.

تازه‌ترین ویدیو

محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست