طوفان و سیلاب بخشهایی از آلمان را درنوردید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
طوفان و سیلاب بخشهایی از آلمان را درنوردید

<p>سیل، طوفان شدید و گردباد روز سه شنبه بخشهایی از آلمان را درنوردید. </p> <p>در لوبنیتز در ایالت ساکسونی، طوفان شدید مانع از رسیدن آتش نشانان به انبار یک کارخانه برای اطفای حریق شد. در این حادثه به کسی آسیب نرسید.</p> <p>شاهدان عینی می گویند گردباد بخشهایی از سقف یک فروشگاه مواد غذایی را در روتن شرمباخ در ایالت ساکسونی آنهالت جدا و به اطراف محل پرتاب کرد و به فروشگاه نیز آسیب رساند. </p> <p>طوفان در همین ایالت باعث بسته شدن یک بزرگراه و قطع برق یک هزار منزل مسکونی شد.</p> <div id="slides" dir="ltr"><ul class="slides_container"><li class="slide"><div class="caption"><h2></h2><p></p></div><img src="https://static.euronews.com/articles/309540/580x387_0907-germany-bad-weather.jpg"></li><li class="slide"><div class="caption"><h2></h2><p></p></div><img src="https://static.euronews.com/articles/309540/580x387_0907-germany-bad-weather2.jpg"></li><li class="slide"><div class="caption"><h2></h2><p></p></div><img src="https://static.euronews.com/articles/309540/580x387_0907-germany-bad-weather3.jpg"></li><li class="slide"><div class="caption"><h2></h2><p></p></div><img src="https://static.euronews.com/articles/309540/580x387_0907-germany-bad-weather4.jpg"></li><li class="slide"><div class="caption"><h2></h2><p></p></div><img src="https://static.euronews.com/articles/309540/580x387_0907-germany-bad-weather5.jpg"></li><li class="slide"><div class="caption"><h2></h2><p></p></div><img src="https://static.euronews.com/articles/309540/580x376_0907-germany-bad-weather6.jpg"></li><li class="slide"><div class="caption"><h2></h2><p></p></div><img src="https://static.euronews.com/articles/309540/580x387_0907-germany-bad-weather7.jpg"></li></ul><a href="#" class="prev"></a><a href="#" class="next"></a></div>