محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دوی استقامت کوهستان آلمان؛ کابایرو و فیشل دو پیروز روز نخست

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دوی استقامت کوهستان آلمان؛ کابایرو و فیشل دو پیروز روز نخست

<p>مسابقات چهار روزه دوی استقامت کوهستان، موسوم به سالومون فُور ترِیل، روز چهارشنبه در آلمان آغاز شد.</p> <p>در نخستین روز این مرحله دوندگان باید مسیر ۳۰ کیلومتری میان دو شهر برشتِس گادن و باد رایشنهال را می دویدند، هر چند آب و هوای نامساعد، مسئولان را مجبور به کاستن ۵ کیلومتر از طول این مسیر کرد.</p> <p>در بخش مردان، میگوئل اورتگا کابایرو، دونده اسپانیایی، توانست زودتر از رقبا به خط پایان برسد. او مسیر مسابقه را در ۲ ساعت و ۱۳ دقیقه دوید و پیروز دور نخست لقب گرفت.</p> <p>در بخش بانوان نیز تینا فیشِل آلمانی پیروز شد. فیشل مسیر را در ۲ ساعت و ۵۳ دقیقه، تقریبا سه دقیقه زودتر از نزدیکترین رقیب، هلن بونسور اسکاتلندی به پایان برد.</p>