محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ازدحام و هجوم برای البسه رایگان جان ۲۳ بنگلادشی را گرفت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ازدحام و هجوم برای البسه رایگان جان ۲۳ بنگلادشی را گرفت

<p><strong>خبر کوتاه</strong><br /> بیست و دو زن و یک کودک بنگلادشی روز جمعه در شهر مایمنسینگ در نزدیکی داکا، پایتخت، در ازدحام و هجوم جمعیت برای دریافت لباس رایگان جان باختند. خیرات کننده البسه در ماه رمضان یک تاجر سیگار و تنباکو بود. حدود ۳۰ نفر نیز در این حادثه تلخ مجروح و بستری شدند.</p>