محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بسته شدن پنج فرودگاه در اندونزی بدنبال فوران کوه آتشفشانی رونگ

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بسته شدن پنج فرودگاه در اندونزی بدنبال فوران کوه آتشفشانی رونگ

<p>فعال آتش شدن کوه آتشفشانی رونگ در مرکز اندونزی، باعث بسته شدن پنج فرودگاه این کشور از جمله فرودگاه جزیره توریستی بالی آن هم در اوج رفت و آمد جهانگردان شد.</p> <p>بنابر گزارشها، تاکنون ۲۵۰ پرواز فرودگاههای اندونزی لغو شده و هزاران مسافر سرگردان شده اند.</p> <p>اکثر پروازهای لغو شده از مبدا و یا به مقصد بالی بوده اند.</p> <p>کوه رونگ یکی از ۱۲۹ آتشفشان فعال در مجمع الجزایر اندونزی است و فوران آن با صدای بلندی همانند رعد و برق همراه است.</p>